Workshop på temat IBIC för bistånds- och LSS-handläggare

Startdatum 2023-10-27
Slutdatum 2023-10-27
Tid 08:30 - 12:00
Plats Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala
Anmäl dig

Välkommen till en förmiddag där du träffar andra bistånds- och LSS-handläggare för att diskutera och byta erfarenheter kring IBIC-frågor som du tycker är viktiga.

Workshoppen bygger på ett antal frågeställningar som kommer att ligga till grund för samtalen. Välj ut de fem teman som du tycker är mest intressanta och rangordna dem i det digitala anmälningsformuläret. Under workshoppen kommer du att få tillfälle att diskutera tre av dessa teman.

För vem?

Detta är en fördjupningsutbildning för bistånds- och LSS-handläggare i Uppsala län. Deltagarna behöver ha både praktiska och teoretiska baskunskaper om IBIC.

Datum och tid

Den 27 oktober 2023 kl. 08.30-12.00 på Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala. Ingen kostnad, vi bjuder på te/kaffe och förmiddagsfika.

Utbildningen ges även den 13 oktober, välj datum i överenskommelse med din chef.

Anmälan

Då antalet platser är begränsat har varje kommun tilldelats ett antal platser per utbildningstillfälle. Handläggarchef beslutar vilka handläggare som ska anmälas. Boka din plats genom knappen "Anmäl dig" senast den 15 september.

Kontakt

Hitta på sidan