Kunskapsbehov i arbetet med stöd till personer med funktionsnedsättning

Startdatum 2022-06-17
Slutdatum 2022-06-17
Tid 09:00 - 11:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Välkommen till ett digitalt möte som är ett första steg i att identifiera kunskapsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning i Uppsala län. Bakgrunden är ett nationellt projekt som ska bidra till att kunskapsstöd från myndigheter bottnar i lokala behov.

Kunskapsstyrning inom socialtjänsten ska uppmärksamma lokala behov av kunskap och bidra till att kunskapsstöd som tas fram är målgruppsanpassade och relevanta.

Den länsgemensamma enheten FoU Socialtjänst arbetar bland annat med kunskapsstyrning. I ett nationellt projekt inventerar vi nu lokala kunskapsbehov på området stöd till personer med funktionsnedsättning (enligt LSS och SoL).

Varför ska verksamheternas kunskapsbehov inventeras?

Syftet är att nya, reviderade eller anpassade kunskapsstöd och sammanställningar kan tas fram av exempelvis Socialstyrelsen, SBU, SKR och andra myndigheter. Resultatet av inventeringen kan även ligga till grund för kompetensutvecklingsinsatser på länsnivå.

Ska jag vara med?

Målsättningen är att de behov som vi identifierar ska vara väl grundade i lokala verksamheters utmaningar, till exempel i mötet med klienter, brukare och patienter.

Vid detta tillfälle vill vi lyssna på dig som arbetar med personer med funktionsnedsättning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Ditt perspektiv behövs!

(Om du arbetar inom den kommunala psykiatrin / socialpsykiatrin, delta hellre vid mötet den 16 juni!)

Datum, tid och upplägg

Digitalt via Teams, den 17 juni 2022, kl. 9:00-11:00.

Intresseanmälan

Anmäl ditt intresse av att delta via knappen "Anmäl dig". Mer information samt deltagarlänk till mötet kommer i slutet av maj. Platserna kan vid behov komma att fördelas.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Hanna Bozkurt Åhman

FoU samordnare