Studiecirkeln Med starkare röst

Startdatum 2023-02-15
Tid 17:00
Plats Studieförbundet Vuxenskolan, Uppsala
Anmäl dig

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad innebär det?

Har du fått vård och stöd inom psykisk ohälsa, neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller samsjuklighet (beroende)? Eller är du anhörig?

Många verksamheter i Uppsala län efterfrågar nu brukarrepresentanter för att utveckla vård och stöd. Den här studiecirkeln förbereder dig för den typen av uppdrag. Med dina egna erfarenheter som grund får du ett bredare perspektiv och kunskap om hur vård- och stödverksamheter kan bli bättre med brukarrepresentation.

Din röst behövs!

Läs mer och anmäl dig hos Studieförbundet Vuxenskolan:
https://www.sv.se/avdelningar/sv-uppsala-lan/kurser/med-starkare-rost-varen-2023-46457/ 

Kontakt

Maria Adenhav Lantz

Regional utvecklingsledare