Nätverksträff för arbetsledare inom socialtjänsten, barn och unga (myndighet)

Startdatum 2021-09-30
Slutdatum 2021-09-30
Tid 10:00 - 11:00
Plats Digitalt möte i Teams
Anmäl dig

Har du en arbetsledande funktion inom social barn- och ungdomsvård på myndighetssidan? Nu finns tillfälle att få kontakt med andra i länet som har liknande arbetsuppgifter.

Restriktionerna under pandemin är nödvändiga för att förhindra smitta, samtidigt som de kan göra att vi blir avskärmade från omvärden och längtar extra mycket efter en kollega att bolla med – om än på distans.

Vill du träffa andra i länet med liknande arbetsuppgifter som du? Välkommen till en träff för att skapa kontakter och få  kollegialt erfarenhetsutbyte!

Målgrupp

Nätverksträffen är för dig som har en arbetsledande funktion inom social barn- och ungdomsvård (myndighet) i Uppsala län. Du är närmast handläggarna och stödjer dem i arbetet med individärenden. Det kan till exempel innebära att du är 1:e socialsekreterare eller specialisthandläggare. Du är välkommen oavsett hur länge du haft denna roll.

Innehåll och fortsättning

Innehållet kommer styras av deltagarna, så innan mötet får du gärna tänka igenom vad du skulle vilja prata om med kollegorna. Om träffen leder till fler möten eller någon annan typ av fortsättning, avgörs också av er som deltar vid mötet.

Upplägg och anmälan

Nätverksträffen kommer att ske digitalt via Teams. Deltagarlänk skickas per e-post till anmälda deltagare några dagar innan träffen. Boka din plats senast 20 september via rosa knappen "Anmäl dig".

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carina Lodén, regional utvecklingsledare på FoU Socialtjänst.

Carina Lodén

Utvecklingsledare