OmMej – barnets perspektiv genom ett digitalt verktyg

Startdatum 2021-10-28
Slutdatum 2021-10-28
Tid 09:00 - 10:00
Plats Webbinarium i Teams
Anmäl dig

Arbetar du med barn och unga och är nyfiken på att använda digitala verktyg som stöd? Vid detta tillfälle får du lära dig hur appen och verksamhetssystemet OmMej fungerar.

För att alla barn ska kunna komma till tals och uttrycka sina åsikter behöver verksamheternas metoder vara anpassade efter barns ålder, mognad och funktionsförmåga. Digitala verktyg kan bidra till att skapa delaktighet samt möjliggöra systematisk uppföljning.

Under detta webbinarium kommer du få information om verktyget OmMej.

Målgrupp

Chefer och medarbetare inom socialtjänst, skola samt hälso- och sjukvård i Uppsala län. Även patient- och brukarföreningar är välkomna att lyssna.

Dag, tid och anmälan

Informationstillfället genomförs digitalt den 28 oktober 2021, klockan 9:00-10:00. Anmäl dig senast den 25 oktober genom detta formulär. Deltagarlänk skickas till anmälda deltagare några dagar i förväg. Tillfället kommer att spelas in för att under en begränsad tid kunna visas för fler intressenter.

OmMej är en app för barn och ett verksamhetssystem för vuxna

OmMej är en dynamisk app som belyser barns egna perspektiv på sitt liv och situation. Genom att svara på olika påståenden kan de förmedla vad de behöver hjälp med och på vilka områden. OmMej är samtidigt ett användarstöd för professioner som arbetar med barn.

En lättöverskådlig översikt över evidensbaserade risk- och resursfaktorer samt barnets egen önskan om hjälp bidrar till tydliga samverkansområden och berättelsen kan enkelt delas både inom och mellan verksamheter. Samtidigt slipper barnen berätta sin historia om och om igen.

OmMej sammanställer statistik och systematisk uppföljning på såväl enskilda barn som på aggregerad nivå inom enskilda eller olika verksamheter. Verktyget är därför användbart för professioner inom t.ex. skola, elevhälsa, socialtjänst, polis, hälso- och sjukvård, UMO, BUP, habilitering, tandläkare eller audionomer. 

Tips! Se även webbinariet om Digitala Samtal

26/10, kl. 9:00-10:00. Digitala Samtal är ett verktyg som kan ge stöd i socialtjänstens samtal med barn och unga.

Kontakt

Vill du veta mer om verktyget OmMej eller referenskommuner är du välkommen att vända dig till Nicolina Fransson, nicolina@ommej.se eller Pernilla Andersson, pernilla.andersson@ommej.se

Geli Lytter

FoU-samordnare