Patient- och brukarmedverkan – hur kan man arbeta och vilket stöd finns?

Startdatum 2021-03-05
Slutdatum 2021-03-05
Tid 09:00 - 11:00
Plats Presentation genom Teams
Anmäl dig

Får patienten eller brukaren vara med och påverka? Hur är det med demokratin i Uppsala län? Ta del av expertkunskap, goda exempel och FoU-stöd för att komma igång eller vidareutveckla din verksamhets arbete för ökad delaktighet.

Att involvera patienter, brukare och anhöriga i utvecklingsarbetet leder till bättre kvalitet och högre effektivitet. Det är ett kännetecken för vår demokrati att alla får vara med och påverka de offentliga verksamheterna.

Välkommen till ett "smörgåsbord" som ger dig kunskap, inspiration och idéer om hur ni kan öka delaktigheten i din verksamhet.

Målgrupp

  • Du som arbetar inom hälsa, vård, stöd och omsorg i Uppsala län.
  • Du som har intresse för frågorna utifrån patient- brukar- eller anhörigperspektiv.

Innehåll

Förmiddagen består av en serie korta föreläsningar och presentationer som handlar om:

  • Varför brukarmedverkan är viktigt och hur det kan gå till.
  • Hur förhållningssätt och attityder påverkar.
  • Vilka metoder som är användbara.
  • Länets gemensamma riktlinjer för patient- och brukarmedverkan som beskriver vad vi kommit överens om att arbeta mot.
  • FoU Socialtjänsts projekt – aktiviteter och stöd utifrån din verksamhets behov.

Föreläsare och ett mer detaljerat program kommer presenteras här senare samt skickas till dig som anmält intresse av att delta.

Så här deltar du

Anmäl dig genom knappen ovan senast den 1 mars 2021. Deltagarlänk till Teams skickas per mejl tre dagar innan föreläsningen. Presentationen kommer även spelas in och vara tillgänglig på webben i efterhand, till och med den 19 mars 2021. Du som anmält dig kommer även få inbjudan till ett uppföljande seminarium för reflektion och erfarenhetsutbyte (självklart valfritt). Ingen kostnad.

Arrangör

FoU Socialtjänst ger forsknings- och utvecklingsstöd till länets socialtjänster och angänsande hälso- och sjukvård.

Föreläsningen är en del av ett projekt för att stärka länets utveckling i arbetet med patient- och brukarmedverkan. Projektet pågår till och med februari 2022 under ledning av Karolina Mark, FoU Socialtjänst.

Kontakt

Karolina Mark