Implementering av ViS-dokument – projektavslut och avstamp mot framtidens Vård i samverkan

Startdatum 2022-12-16
Slutdatum 2022-12-16
Tid 09:00 - 12:00
Plats Kommunfullmäktigesalen i Stadshuset, Stadshusgatan 2 i Uppsala.

Projektet bjuder in till ett slutseminarium för att dela erfarenheter och lärdomar från året som gått. Det finns också tid för samtal om hur vi ska fortsätta arbetet för att ViS-dokumentens innehåll ska få genomslag i länets verksamheter.

Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).

Projektet Implementering av ViS-dokument har sedan hösten 2021  kartlagt information, kommunikation och uppföljning av ViS-dokument. Syftet har varit att identifiera vad som behövs för att möjliggöra och underlätta implementering av dokumenten.

Hur dokumentens innehåll förankras i verksamheterna påverkar samverkan och säkerheten för patient och brukare.

För vem?

Seminariet riktar sig till chefer och andra berörda som arbetar med samverkan, samordning av resurser och fortsatt implementering av ViS-dokument inom respektive kommun och Region Uppsalas förvaltningar.

ANMÄLAN ÄR STÄNGD.

Program

 • 9.00 Kaffe/fralla och registrering
 • 9.30 Välkomna
 • 9.40 Principer och ramverk för samverkan i relation till projektets resultat
  Monika Brundin, samordningsstateg Region Uppsala
  Åsa Bachelet, projektledare Implementering av ViS-dokument
 • 10.20 Implementeringens svåra konst
  Anna Sarkadi, professor i socialmedicin och folkhälsa
 • 11.00 Fika med möjlighet till dialog
 • 11.30 Avstamp mot framtiden
 • 12:00 Tack för idag

Varmt välkommen!

Arrangör och kontakt

APC Utveckling / FoU Socialtjänst, Nära vård och hälsa, Region Uppsala i samverkan med länets kommuner.

Åsa Bachelet

Projektledare

Hitta på sidan