Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län

Startdatum 2021-11-09
Slutdatum 2021-11-12
Tid 13:00 - 15:30
Plats Digital konferens

Välkommen till fyra dags spännande sändningar på temat inflytande och delaktighet i vård och vardag!

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!

Under vecka 45 sänder vi digitalt tisdag-fredag kl. 13.00-15.30
(en del inslag kommer att vara inspelade i förväg).

Program

Tisdagen den 9 november kommer att handla om delaktighet, med programpunkter som stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande samt nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp.

Onsdagen den 10 november är det fokus på brukarinflytande. På programmet för dagen står egenmakt, brukarrevisioner, brukarinflytandesamordnare samt Projektet Patient- och brukarinflytande, riktlinjer i Uppsala län. Dessutom kommer NSPH i Uppsala läns medlemsföreningar och Hjärnkoll Uppsala län att presenteras.

Torsdagen den 11 november handlar om tillgänglighet. Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Fredagen den 12 november riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa. Programmet bjuder på tre berättelser från skoltiden samt ett inslag om BUP:s hemsidor Snorkel och Självhjälp på vägen.

Alla dagar avslutas med panelsamtal.

OBS: Programmet är under uppdatering och kan eventuellt komma att ändras i någon del. Se Hjärnkolls webbplats. Det finns i dagsläget inget anmälningsförfarande, men öronmärk gärna datumen i din kalender redan nu!

Arrangör

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Hitta på sidan