Psykiatriveckan 2021 i Uppsala län

Startdatum 2021-11-09
Slutdatum 2021-12-08
Tid 13:00 - 15:30
Plats Digital konferens

Välkommen till fyra dags spännande sändningar på temat inflytande och delaktighet i vård och vardag!

Se inspelningen från dagarna

Konferensen sändes live på webben under vecka 45. Genom länkarna nedan kan du nu se hela programmet utom panelsamtalen. I videospelaren som öppnas kan du välja de programpunkter som du är mest intresserad av. Sista dagen att titta är den 8 december 2021.

Dag 1 – tema delaktighet

Stärkt delaktighet genom delat beslutsfattande. Nationella vård- och insatsprogram/sammanhållet vårdförlopp. Se också filmen som visades under dagen: Delat beslutsfattande, Åsa Höij DEAL Delat beslutsfattande – YouTube.

Dag 2 – tema brukarinflytande
Praktiska exempel på patientperspektivet som grund för utveckling av sjukvården, egenmakt i brukarrevisioner och FoU-S projekt om riktlinjer i Uppsala län. Se också föreläsningen som visades under dagen: Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län, Karolina Mark. 

Dag 3 – tema tillgänglighet

Var hittar man information om samhällets stöd och service? Digital tillgänglighet – hur ska det utformas för att fungera för alla? Hur fungerar hemsidan för nationella vård- och insatsprogram? Tips om var man kan få hjälp med att använda digital teknik.

Dag 4 – tema delaktighet för unga

Vi riktar vi in oss på delaktighet för unga med psykisk ohälsa genom tre berättelser från skoltiden. Tidiga insatser vid psykisk ohälsa hos barn och unga, information och konkreta verktyg samt ett inslag om hemsidorna Snorkel och Självhjälp på vägen.

Om Psykiatriveckan

Nya utmaningar möter oss när psykiatrin förändras. Patienter förväntas vara med i besluten som rör dem och Socialstyrelsen vill ha en tydlig samverkan mellan vården och den kommunala omsorgen. Detta är en del av innehållet i årets Psykiatrivecka i Uppsala län. Vi vänder oss till alla som berörs av dessa frågor – politiker, hela vården samt handläggare, chefer, omsorgspersonal och brukare. Här finns något för alla!
Se mer information och fullständigt program på Hjärnkolls webbplats. 

Arrangör

Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Region Uppsala, Hjärnkoll Uppsala län, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, Initcia och Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare