Rapportseminarium: Utvärdering av Socialarbetare i skolan

Startdatum 2021-02-16
Slutdatum 2021-02-16
Tid 09:00 - 10:30
Plats Digitalt möte i Teams
Anmäl dig

FoU Socialtjänst berättar om sin processutvärdering av det tvååriga projektet Socialarbetare i skolan. Projektet har varit ett sätt att identifiera unga på gränsen till att utveckla ett riskbeteende.

Målgrupp

Handläggare, strateger och chefer inom länets kommuner och Region Uppsala.

Så här deltar du

Anmäl dig genom knappen "Anmäl" ovan. Deltagarlänk kommer per e-post till dig som är anmäld några dagar innan mötet. Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor, men ha din mikrofon avstängd under själva presentationen.

Om projektet Socialarbetare i skolan

Det tvååriga projektet Socialarbetare i skolan startades i Gottsunda/Valsätra i maj 2019. Tre skolor är involverade i projektet. Projektet syftar till att tidigt identifiera barn och ungdomar som ligger i riskzonen för droger, kriminalitet eller annat riskbeteende samt till att uppmärksamma socialt nedbrytande mönster. Alla elever ska kunna delta i undervisning och klara sin utbildning. Vidare syftar projektet till att motivera barn/ungdomar till förändring och att hjälpa familjer med att göra egenansökan till socialtjänsten. På så vis kan socialtjänsten i ett tidigt skede påbörja ett förebyggande arbete.

FoU Socialtjänst har tittat närmare på hur projektet genomförts

FoU Socialtjänst har på uppdrag av Uppsala kommun genomfört en processutvärdering av Socialarbetare i skolan. Syftet med processutvärderingen har varit att, utifrån de inblandade professionella aktörernas perspektiv, identifiera vilka delar av projektet som fungerar och vilka delar som kan utvecklas ytterligare.

Kontakt

Geli Lytter

FoU-samordnare