SIP – barn och ungas delaktighet

Startdatum 2023-11-06
Slutdatum 2023-11-06
Tid 09:00 - 12:00
Plats Hotell Centralstation, Bangårdsgatan 13, Uppsala
Anmäl dig

Välkommen till höstens länsgemensamma SIP-dag med kunskap och inspiration för fortsatt utveckling! Fortbildningen är gemensam för länets kommuner och Region Uppsala med syfte att fördjupa våra kunskaper om SIP-processen, utbyta erfarenheter samt lära känna varandras verksamheter.

Kontakt

Karolina Mark

Handläggare