Samordnad individuell plan – projektavslut och avstamp mot framtidens SIP

Startdatum 2022-05-24
Slutdatum 2022-05-24
Tid 09:00 - 12:00
Plats Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset, Uppsala
Anmäl dig

Vilka värden ger SIP-processen? Varför händer det att samordningen uteblir eller inte fungerar? Vad kan förbättras? Välkommen att ta del av erfarenheter från SIP-projektet och fylla din egen verktygslåda inför den fortsatta utvecklingen.

Det länsövergripande projektet startade i maj 2021 och har under året som gått samarbetat med många personer och verksamheter i länet. Tillsammans med några av dessa – både bland talarna och åhörarna – vill projektgruppen nu dela med sig av lärdomar, visa vad som gjorts och diskutera vad vi behöver göra framåt.

Syfte

Efter detta tillfälle hoppas vi att du

 • ser hur SIP-processen kan tillföra ett värde för alla berörda
 • har en bild av vilka utvecklingsområden som finns när det gäller arbetet med SIP
 • vill fortsätta förbättra SIP-processen utifrån personens behov av samordning
 • kanske har hunnit byta några ord med en "länskollega" som har samma fokus men annan huvudman?

Målgrupp

Ledningsfunktioner i olika verksamheter som berörs av SIP, t.ex. chefer inom primärvård, närvårdsstrateger och utvecklingsledare. Vi välkomnar även intresserade medarbetare inom regionen och socialtjänsterna i länets kommuner.

Programpunkter

 • Inledning och bakgrund
 • Erfarenheter från projektet:
  • Hur kan vi skapa en SIP ingen vill vara utan?
  • Färdighetsträning i Esther SimLab
  • Hur kan jag och vi tillsammans hjälpas åt att utveckla SIP?
  • Workshoppar och samverkan med andra projekt
  • Vad har vi lärt oss? Har vi uppnått projektets effektmål?
 • Panelsamtal: Vad händer nu? Hur ser det ut framåt och vad vill vi ska hända? Medverkande i panelen är bland andra:
  • Louise Hamark, biträdande förvaltningsdirektör Nära vård och hälsa, Region Uppsala.
  • Susanne Söderberg, Socialchefsnätverket, TL HSVO, GAP-UL.
  • Hans Wennberg, ledamot Regionråd, Miljöpartiet.
  • Eva Smith, samordningschef Psykiatri, Akademiska sjukhuset.
  • Jenny Bexell, styrelseledamot NSPH.
  • Bo-Östen Svensson, ordförande Funktionsrätt Uppsala Län.

Praktisk information

Seminariet äger rum i Stadshuset, kommunfullmäktigesalen (entré från busstation-sidan), den 24 maj kl. 9:00. Vänligen kom en stund innan vi startar – registrering öppnar kl. 8:30.

Det kostar inget att delta och vi bjuder på fika. 
Anmälan är nu stängd.

Kontakt

Sofia Billås

Administratör

Charlott Jonasson Falk