Samordnad individuell plan, SIP – varför, när och hur?

Startdatum 2022-03-25
Slutdatum 2022-03-25
Tid 08:30 - 12:00
Plats Digitalt utbildning/workshop
Anmäl dig

INRIKTNING: BARN OCH UNGA. En digital halvdag med information, diskussion och övningar som gör dig trygg i att påbörja och använda samordnad individuell plan (SIP).

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom Uppsala län som kommer i kontakt med SIP antingen som deltagare på ett SIP-möte eller som den som påbörjar en SIP-process. 

Syftet är att medarbetare inom olika verksamheter ska få en gemensam grundkunskap om SIP-processen, ökad trygghet i att använda SIP som redskap och tillfälle att diskutera fall och utbyta erfarenheter.

Inriktning för detta lärtillfälle är barn och unga. Det finns även tillfällen med fokus på personer mitt i livet och tillfällen med fokus på äldre personer. 

Mer information om utbildningen och de alternativa tillfällena 

Kontakt

Charlott Jonasson Falk