Samordnad individuell plan, SIP – varför, när och hur?

Startdatum 2022-03-31
Slutdatum 2022-03-31
Tid 08:30 - 12:00
Plats Digital utbildning/workshop
Anmäl dig

INRIKTNING: ÄLDRE. En digital halvdag med information, diskussion och övningar som gör dig tryggare i att påbörja och använda samordnad individuell plan (SIP).

Utbildningen riktar sig till medarbetare inom Uppsala län som kommer i kontakt med SIP antingen som deltagare på ett SIP-möte eller som den som påbörjar en SIP-process.

Syftet är att medarbetare inom olika verksamheter ska få en gemensam grundkunskap om SIP-processen, ökad trygghet i att använda SIP som redskap och tillfälle att diskutera fall och utbyta erfarenheter.

Inriktning för detta lärtillfälle är äldre personer. Det finns även tillfällen med fokus på barn och tillfällen med fokus på personer mitt i livet.

Mer information om utbildningen och de alternativa tillfällena 

Kontakt

Charlott Jonasson Falk