Spelberoende och problematiskt spel om pengar: Heldagsutbildning

Startdatum 2020-11-26
Slutdatum 2020-11-26
Tid 08:30 - 16:00
Plats Digitalt via Teams
Anmäl dig

Lär dig förstå och upptäcka spelproblematik samt sätta in lämpliga insatser.

Problematiskt spel om pengar kan leda till svåra sociala, ekonomiska och hälsomässiga konsekvenser för individen och dennes anhöriga. FoU socialtjänsts heldagsutbildning har syftet att öka kunskapen om problematiskt spelande och spelberoende, hur det kan upptäckas och insatser för att minska problemen.

Utbildare under dagen är Viktor Månsson, legitimerad psykolog och doktorand verksam vid Centrum för Psykiatriforskning i Stockholm.

Utbildningsdagens innehåll

• Orsaker till spelproblematik och dess konsekvenser
• Förebyggande åtgärder och tidig upptäckt
• Screening, utredning och bedömning
• Behandlingsmetoder
• Ökad suicidrisk bland personer med spelberoende
• Spel om pengar under pandemin

Målgrupp

Medarbetare inom kommunerna och regionen i Uppsala län, som i sitt dagliga arbete möter patienter och klienter med riskbruk, skadligt bruk, missbruk och beroende. Exempelvis socialsekreterare inom IFO och försörjningsstöd, behandlare, kuratorer, undersköterskor, psykologer, sjuksköterskor och läkare.

Praktisk information och anmälan  

Utbildningen ges digitalt den 26 november 2020, kl. 8:30-16:00 på Teams mötesplattform. Instruktioner skickas per e-post till de som anmält sig. Utbildningen är helt kostnadsfri och anmälan sker via länk högre upp på sidan.

Arrangör: FoU socialtjänst

FoU socialtjänst ger forsknings- och utvecklingsstöd som syftar till att socialtjänsterna i Uppsala län, inklusive berörd hälso- och sjukvård, ska kunna hjälpa människor utifrån bästa tillgängliga kunskap. FoU-stödet finansieras till lika delar av Region Uppsala och länets åtta kommuner.

Läs mer om FoU socialtjänst

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor om utbildningen.

Ehline Larsson

FoU-samordnare

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare