Stöd till anhöriga i Uppsala län

Startdatum 2023-03-14
Slutdatum 2023-03-14
Tid 08:30 - 12:15
Plats Uppsala konsert och kongress, Vaksala torg 1, Uppsala
Anmäl dig

Arbetar du med stöd till anhöriga? Vill du bättra på dina kunskaper om vad som gäller, vilket stöd som efterfrågas och vad som fungerar?

Välkommen till UKK den 14 mars för att lära dig mer om anhörigstöd av Länsnätverket för anhörigstöd, Socialstyrelsen, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och lokala aktörer. Du får också höra anhörigas berättelser och utbyta erfarenheter med andra i länet som berörs av dessa frågor i sitt yrke.

För vem?

Medarbetare och chefer i socialtjänst och hälso- och sjukvård i Uppsala län.

Programpunkter

  • Anhöriga i lagstiftningen.
  • Kommuners och regionens ansvar.
  • Stöd som anhöriga efterfrågar.
  • Innebörden av ett anhörigperspektiv.
  • Inspirerande lokala exempel på anhörigstöd.
  • Anhörigberättelser.
  • Erfarenhenhetsutbyte.

Praktisk information och anmälan

Det kostar inget att delta. Vi bjuder på kaffe och macka.

Boka din plats genom rosa knappen "Anmäl dig". Sista anmälningsdag är den 20 februari. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person.

Relaterade evenemang

Arrangör och kontakt

Länsnätverket för anhörigstöd i Uppsala län

Ett forum för erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning och samverkan kring verksamhetsutveckling och kompetenshöjande insatser inom området anhörigstöd. Sammankallande för nätverket är FoU Socialtjänst.

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare