Tillsammans för en god och nära vård – från varför till hur

Startdatum 2021-10-06
Slutdatum 2021-10-06
Tid 08:30 - 10:00
Plats Digital föreläsning i Teams
Anmäl dig

Sara Riggare har de senaste åren blivit en stark röst för patientperspektivet i vårdens utveckling. Välkommen att ta del av hennes syn på hur vi tillsammans förverkligar visionen om god och nära vård.

Sara Riggare är spetspatient och patientforskare vid Uppsala universitet. Den 6 oktober har du möjlighet att höra hennes reflektioner kring den omställning till nära vård som vi är inne i och hur den påverkar oss alla.

Genom nedslag i den nya boken ”Tillsammans – för en god och nära vård” kommer Sara fördjupa och illustrera olika perspektiv samt peka på några av de viktigaste frågorna på vägen framåt.

Vården pratar ofta om att patienterna behöver göras delaktiga. Perspektivet borde vara det omvända: hur kan vi patienter få möjlighet att göra vården delaktig när vi behöver det?”

Sara Riggare

Målgrupp

Tillfället är främst avsett för dig som verkar inom Uppsala län och som i ditt arbete berörs av omställningen till nära vård, men andra intresserade är också välkomna.

Dag, tid och anmälan

Föreläsningen ges digitalt den 6 oktober 2021, klockan 8:30-10:00. Ingen kostnad. Boka din plats senast 1 oktober genom detta anmälningsformulär. Deltagarlänk skickas till anmälda deltagare några dagar innan tillfället.

Om Sara Riggare och boken Tillsammans

Sara Riggare forskar bland annat om hur personer med Parkinsons sjukdom kan få nytta av digitala verktyg och egenmätningar. I sin forskning har hon myntat begreppet spetspatient som beskriver en patient (eller närstående) som kan mycket om sin sjukdom.

Under året har förlaget Komlitt gett ut antologin ”Tillsammans – för en god och nära vård” med texter av Sara Riggare och andra engagerade patienter, närstående och vårdprofessionella. De belyser här möten och samspel mellan människor i vården ur sina olika perspektiv. 
På Dykerupp.nu kan du läsa mer om boken

Arrangör och kontakt

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S), Region uppsala i samverkan med länets kommuner. Föreläsningen erbjuds som en del av FoU-S projekt Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. Projektledare är Karolina Mark. Vid frågor om din bokning, vänligen kontakta administratör Sofia Billås.

Karolina Mark

Sofia Billås

Administratör