Tidiga samordnade insatser i Uppsala län

Startdatum 2021-12-02
Slutdatum 2021-12-02
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digital konferens

Hur kan vi tillsammans arbeta främjande och förebyggande med barn och unga som behöver insatser från flera aktörer? Den 2 december bjuder vi på ett smörgåsbord av lokala och aktuella exempel.

I Uppsala län pågår flera utvecklings- och samverkansinitiativ inom området tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI). Välkommen att få veta mer om några av dem och hämta inspiration till din egen verksamhet!

Syfte

Tillfället syftar till att sprida goda exempel på pågående samverkan i Uppsala län och öka kunskapen om tidiga samordnade insatser.

Målgrupp

Medarbetare och chefer i verksamheter inom skola/elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård som arbetar med barn, unga och deras familjer. Förtroendevalda med ansvar för dessa verksamheter är också välkomna.

Dag, tid och upplägg

Konferensen genomförs digitalt den 2 december 2021, kl. 9:00-12:00.

Mer information, program och anmälan kommer lite senare, men avsätt gärna tiden i din kalender redan nu.

Arrangör och kontakt

Konferensen anordnas av FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) som del av projektet Tidiga samordnade insatser för barn och unga. Projektledare är Hanna Röngren.

Hanna Röngren