Tidiga samordnade insatser – från ordning till samordning

Startdatum 2021-12-02
Slutdatum 2021-12-02
Tid 09:00 - 12:00
Plats Digital konferens
Anmäl dig

KONFERENS 2/12. Hur kan vi tillsammans arbeta främjande och förebyggande med barn och unga som behöver insatser från flera aktörer? Den 2 december får du inblick i några aktuella exempel inom Uppsala län.

I Uppsala län pågår flera utvecklings- och samverkansinitiativ inom området tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI). Välkommen till en kostnadsfri digital halvdag som ger dig möjlighet att ta lärdom av andra och få idéer kring hur TSI kan utformas i praktiken.

Syfte

Tillfället syftar till att sprida goda exempel på pågående samverkan i Uppsala län och öka kunskapen om tidiga samordnade insatser.

Målgrupp

Medarbetare och chefer i verksamheter inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst och hälso- och sjukvård som arbetar med barn, unga och deras familjer. Förtroendevalda med ansvar för dessa verksamheter är också välkomna.

Upplägg och innehåll

Digital halvdagskonferens den 2 december 2021, kl. 9:00-12:00, med teknikcheck från kl. 8:50. Ingen kostnad.

Program

Du kan läsa mer om varje programpunkt genom att klicka på dem. Om information tillkommer eller ändras, uppdateras listan.

Arrangör och kontakt

Konferensen anordnas av FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) som del av projektet Tidiga samordnade insatser för barn och unga. Projektledare är Hanna Röngren. Vid praktiska frågor eller frågor om din anmälan vänligen kontakta administratör Sofia Billås.

Hanna Röngren

Sofia Billås

Administratör