Grund- och fördjupningsdagar inom hedersrelaterat våld

Startdatum 2022-11-08
Slutdatum 2022-11-09
Plats Digitalt och Uppsala
Anmäl dig

Länsstyrelsen i Uppsala län, FoU Socialtjänst Projekt Kvinnofrid och Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland välkomnar till grund- och fördjupningsdagar – med yrkesspecifik och tvärprofessionell samverkan.

Under två heldagar får du kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck. Vidare får du ta del av verktyg och arbetssätt om hur du kan ge stöd till barn, unga och vuxna som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck.

Utbildningen kommer att följas upp i maj 2023. Syftet med uppföljningsdagen är att vidareutveckla arbetet som pågått sen utbildningsdagarna med fokus på den egna kommunen eller organisationen.

Målgrupp

Utbildningsinsatsen riktar sig till yrkesverksamma inom förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, kommunjurister, polis och åklagare samt ideell sektor. En del av insatsen riktar sig även till chefer och HR inom respektive verksamhet samt politiker inom kommun och region.

Dag 1

  • Grundutbildning om hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor
  • Information om befintlig och ny lagstiftning på området
  • Motverka bortförandet av barn och/eller barn som kvarhålls utomlands mot sin vilja
  • Informationspass till chefer och politiker – Fokus på att skapa förutsättningar för fortsatt arbete samt skyldigheter ur ett arbetsgivarperspektiv

Dag 2

  • Yrkesspecifik fördjupningsutbildning för förskola och skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård, polis och åklagare samt ideell sektor
  • Fördjupat arbete gällande myndighetsgemensam vägledning mot hedersrelaterat våld och förtryck

Läs mer och anmäl dig hos Länsstyrelsen i Uppsala län.
Sista anmälningsdag: 25 oktober 2022.

Kontakt

Medarrangör är FoU Socialtjänst projekt för kvinnofrid.

Mer information och kontakt till projekt Kvinnofrid.

Sofia Billås

Administratör

Hitta på sidan