Workshop för LSS- och biståndshandläggare: Reflektion och erfarenhetsutbyte

Startdatum 2022-11-10
Slutdatum 2022-11-10
Tid 08:30 - 12:00
Plats Clarion Hotel Gillet
Anmäl dig

Välkommen till en förmiddag där du träffar andra handläggare för att diskutera och utbyta erfarenheter kring frågor som du tycker är viktiga.

Vilka aktuella frågor vill du diskutera med kollegor från länets kommuner?

Handläggare inom länet har utarbetat ett antal frågeställningar som kan ligga till grund för samtalen. Välj de fyra förslag som du tycker är mest intressanta och rangordna dem i det digitala anmälningsformuläret. Under workshopen kommer du att få tillfälle att diskutera två av frågorna. Du kommer till formuläret genom den rosa knappen "Anmäl dig".

För vem?

Biståndshandläggare och LSS-handläggare i Uppsala län.

Tid, plats och praktisk information

Den 10 november 2022, kl. 08.30-12.00, på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23 i Uppsala. Ingen kostnad. Vi bjuder på kaffe och macka under förmiddagen.

Anmälan

Anmälan är bindande men kan överlåtas till en annan person. Boka din plats senast den 14 oktober. Du kommer till anmälningsformuläret genom den rosa knappen "Anmäl dig" eller via denna länk:

https://link.webropol.com/ep/fou 

Varmt välkommen!

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare