Vi har gjort en brukarundersökning – sen då?

Startdatum 2021-09-01
Slutdatum 2021-09-02
Tid 13:00 - 12:00
Plats Workshop i Teams
Anmäl dig

Välkommen till en digital workshop då din grupp får verktyg för verksamhetsutveckling med utgångspunkt i brukarnas åsikter och upplevelser. Workshopen sker under två halvdagar och leds av handläggare från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att undersöka vad brukarna tycker och tänker kan bidra till en positiv utveckling av verksamheter inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård – om man vet hur resultaten kan användas. Detta har din arbetsgrupp nu möjlighet att få hjälp med av SKR:s handledare. Medverkande är Johanna Maxson, Anna Thomsson, Malin Michael och Birgitta Andersson.

Teoretisk grund

Inledande presentationer och diskussionsfrågor:

  • Brukarinflytande, delaktighet och evidens-
    baserad praktik.
  • Användardriven innovation/tjänstedesign.
  • Jämställdhet och vikten av könsuppdelade resultat och analys.

Praktiskt arbete

Med utgångspunkt från brukarundersökning (eller annat statistiskt resultat) jobbar vi gruppvis i olika steg med analys, idégenerering och prioritering. Övningarna är inspirerade av tjänstedesign. Varje grupp avslutar med att ta fram en enkel handlingsplan för hur dagens kunskaper och erfarenheter kan användas "hemma". Utvärderingar visar att workshoppen inspirerat till fortsatt analysarbete i den egna verksamheten.

Vi har fått konkreta idéer och bra modeller att jobba vidare med.
Fått med oss en hel del tips att använda.
Mycket bra för oss som är längre bort att kunna delta utan att resa.

Tidigare deltagare

Datum och tider

1 september 2021, kl. 13:00-15:30.
2 september 2021, kl. 9:30-12:00.

Deltagare

Verksamheter som har gjort eller tänkt göra brukarundersökningar. Från varje verksamhet deltar 4-5 personer, inklusive chef och verksamhetsutvecklare.

Upplägg och anmälan

Workshop med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) via Teams. Anmäl dig via rosa knappen. Deltagarlänk kommer per e-post till anmälda deltagare tre dagar i förväg. Ingen kostnad.

Kontakt

Webbinariet anordnas av FoU Socialtjänst som en dal av projektet Patient- och brukarmedverkan i Uppsala län. Projektledare Karolina Mark.

Karolina Mark