Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vi gör eller behöver vägledning.

Verksamhetschef

Eva Köpman Hagström
E-post: eva.kopman.hagstrom@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 307

Barn och unga, Kvinnofrid

Geli Lytter
FoU-samordnare
E-post: geli.lytter@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 77 701

Carina Lodén
Utvecklingsledare för programmet för stabilitet och kompetensutveckling inom social barnavård
E-post: carina.loden@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 743

Hanna Röngren
Projektledare för tidiga samordnade insatser (TSI)
Epost: hanna.rongren@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 822

Funktionshinder

Ulrika Toresten
FoU-samordnare
E-post: ulrika.toresten@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 344

Maricel Knechtel
Vetenskaplig handledare
E-post: maricel.knechtel@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 003

Karolina Mark
Projektledare inom brukarmedverkan
karolina.mark@regionuppsala.se
018-61 73 821

Teamsgrupp för utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Gå till Teamsgruppen här

Missbruk och beroende

Ehline Larsson
FoU-samordnare
E-post: ehline.larsson@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 77 708

Maria Adenhav Lantz
FoU-samordnare
E-post: maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 398

Äldre och åldrande, Anhörigstöd

Sanna Tjernström
FoU-samordnare
E-post: sanna.tjernstrom@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 72 004

Pernilla Lind Ågård (tjänstledig)
Vetenskaplig handledare
E-post: pernilla.lind.agard@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 71 878

Erika Sigvardsdotter
Vetenskaplig handledare
E-post: ingrid.erika.sigvardsdotter@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 820

Administration och kommunikation

Annie Palmgren
Kommunikatör
E-post: annie.palmgren@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 17 933

Sofia Billås
Administratör
E-post: sofia.billas@regionuppsala.se
Telefon: 018-61 73 407

Växeltelefon

018-611 00 00

Besöksadress

Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 H, Uppsala

Fakturaadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård
Nära vård och hälsa 
FE470 
Box 6363 
751 35 Uppsala

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät