Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om vad vi gör eller behöver vägledning.

Verksamhetschef

Eva Köpman Hagström

E-post: eva.kopman.hagstrom@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 72 307

Barn och unga, Kvinnofrid

Geli Lytter

FoU-samordnare

E-post: geli.lytter@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 77 701

Carina Lodén

Utvecklingsledare för programmet för stabilitet och kompetensutveckling inom social barnavård

E-post: carina.loden@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 71 743

Hanna Röngren

Projektledare för tidiga samordnade insatser (TSI)

Epost: hanna.rongren@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 73 822

Funktionshinder

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

E-post: ulrika.toresten@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 71 344

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare

E-post: maricel.knechtel@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 72 003

Karolina Mark

Projektledare inom brukarmedverkan

E-post: karolina.mark@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 73 821

Teamsgrupp för utbildade instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

Gå till Teamsgruppen här

Missbruk och beroende

Ehline Larsson

FoU-samordnare

E-post: ehline.larsson@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 77 708

 

Maria Adenhav Lantz

FoU-samordnare

E-post: maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 72 398

Äldre och åldrande, Anhörigstöd

Sanna Tjernström

FoU-samordnare

E-post: sanna.tjernstrom@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 72 004

 

Pernilla Lind Ågård (tjänstledig)

Vetenskaplig handledare

E-post: pernilla.lind.agard@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 71 878

 

Erika Sigvardsdotter

Vetenskaplig handledare

E-post: ingrid.erika.sigvardsdotter@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 73 820

Administration och kommunikation

Annie Palmgren

Kommunikatör

E-post: annie.palmgren@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 17 933

 

Sofia Billås

Administratör

E-post: sofia.billas@regionuppsala.se

Telefon: 018-61 73 407

Växeltelefon

018-611 00 00

Adresser

Besöksadress

Kungsgärdets center, S:t Johannesgatan 28 H, Uppsala

Postadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Nära vård och hälsas ledningskontor

Dragarbrunnsgatan 46

751 85 UPPSALA

Fakturaadress

FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård

Nära vård och hälsa 

FE470 

Box 6363 

751 35 UPPSALA

Referens i formatet HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Vad söker du? Hjälp oss att förbättra våra webbsidor.

Besvara en kort enkät