Hej doktorand – Intervjuer om pågående forskning inom socialt arbete

FILM / INTERVJU. Vad bubblar runt om i landet? FoU Socialtjänst har ringt upp handplockade doktorander för att höra vad som är på gång när det gäller forskning om socialt arbete.

Kristoffer Nilsson

I våras sköljde en våg av falska rykten om socialtjänsten över internet. Bland annat påstods det att socialtjänsten kidnappar muslimska barn och många föräldrar blev oroliga.

Kristoffer Nilsson doktorerar vid Karlstads universitet. Han har länge funderat över det numera högaktuella ämne som han undersöker: Allmänhetens syn på socialtjänsten och socialsekreterare. Hur hög är tröskeln för att söka hjälp och stöd? Hur ser man på sin närståendes socialsekreterare? Och borde vi inom socialtjänsten bli bättre på att uttala oss i media för att ge en mer rättvis bild av socialt arbete i Sverige?

Inspelningen gjordes i maj 2022. Den är 15 minuter. Svensk text.

Cecilia Ingard

Cecilia Ingard är tjänstledig från FoU Socialtjänst för att doktorera vid Högskolan i Gävle. Hon berättar här om sitt arbete kring delaktighet för personer med demenssjukdom på särskilt boende, både i kommunal och privat regi. Policydokument i äldreomsorgen kräver att brukarna ska kunna vara självständiga, delaktiga och ha inflytande, men finns förutsättningarna för det? Hur ser personalens egna möjligheter ut?

Inspelningen gjordes i mars 2022. Den är 6 minuter. Svensk text.

Kontakt

Fanny Perez Aronsson

Vetenskaplig handledare