Hemtjänstens organisering och kvalitet

RAPPORT 2018. Kunskapssammanställning om förutsättningar för att bedriva bra hemtjänst. Författare: Marianne Winqvist, FoU Socialtjänst. Område: äldre, äldreomsorg.

I denna rapport ges en sammanställning av kunskap som behandlar förutsättningar för att bedriva hemtjänst av god kvalitet. Arbetet kompletteras med intressanta exempel på utvecklingsarbete inom hemtjänstområdet i Sverige samt med Uppsala läns resultat på Öppna jämförelser år 2017 gällande hemtjänsten. Rapporten är författad på uppdrag av Gemensamma nämnden för kunskapsstyrning, Region Uppsala.