Individbaserad systematisk uppföljning i Uppsala län

RAPPORT 2022 om nuläge och önskat stöd inom individbaserad systematisk uppföljning, ISU, i länets kommuner. Författare: Pernilla Ågård och Sanna Tjernström, FoU Socialtjänst. Område: barn och unga, äldre, missbruk och beroende, funktionshinder, verksamhetsutveckling.

FoU Socialtjänst stöttar kommunerna i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning, som är ett sätt att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete. För att utveckla och anpassa stödet genomförde FoU Socialtjänst under våren 2022 en kartläggning i länet.

Alla intervjuade personer ser nyttan med individbaserad systematisk uppföljning, men bristande resurser och ansvarsfördelning leder till att arbetet inte alltid blir gjort. Det råder också osäkerhet kring vad begreppet innebär.

Flera verksamheter har bedrivit någon form av individbaserad systematisk uppföljning under de tre senaste åren, främst med data från verksamhetssystem eller brukarundersökningar.

Rapporten föreslår att FoU Socialtjänst ska erbjuda föreläsningar, en uppföljningsverkstad och ett nätverk för de nyckelpersoner som arbetar med frågan. Aktiviteterna har blivit beviljade och planeras starta under 2023.

Läs rapporten om individbaserad systematisk uppföljning

Här kan du läsa och hämta den fullständiga rapporten (pdf).

FOUSR-2022-4 ISU

Kontakt

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare