Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA: Samverkan mellan huvudmän

FILM / ARTIKEL 2021. MHFA-utbildning och samverkan över organisationsgränser kan ge särskilt goda effekter. Område: psykisk hälsa och ohälsa, första hjälpen, suicidprevention, äldre, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshinder.

Det har visat sig ge goda resultat och många sidovinster när exempelvis kommunala och regionala verksamheter tillsammans utbildar medarbetare i Första hjälpen till psykisk hälsa, ofta förkortat MHFA – Mental Health First Aid.

Ett utmärkande exempel på detta är samarbetet mellan Paul Johansson, avdelningschef/sjuksköterska i äldrepsykiatrin, och Erika Norlander Ekberg, verksamhetschef inom äldreomsorgen.

Paul och Erika har tillsammans utbildat över 200 "första hjälpare". De märker i sitt dagliga arbete effekten av personalens nya kompetenser och understryker vikten av samverkan – den tätare kontakten mellan specialistsjukvården och äldreomsorgen besparar både lidande och kostnader, menar de.

Film

Hör Paul och Erika berätta om varför de väljer att utbilda över organisationsgränserna. (5 min.)

Tidningsartikel

För dig som vill sätta dig in i arbetssättet ytterligare finns ett reportage på samma tema i tidningen Chefer & Ledare i vården.

Första hjälpen till psykisk hälsa, MHFA

FoU Socialtjänst samordnar länets långsiktiga arbete med suicidprevention genom utbildningsprogrammet MHFA.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare