Regionförbundets rapporter

Regionförbundet lades ner 2016 och delar av verksamheten blev grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Regionförbundet publicerade rapporter som fortfarande kan ge värdefull kunskap. Här finns ett kartotek över titlarna. Vi skickar gärna fullständiga kopior.