Rapporter från FoU Socialtjänst

Förteckning över rapporter från den länsgemensamma forsknings- och utvecklingsenheten FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) samt tidigare Regionförbundet.

Rapporter från 2022 och framåt kan du hämta direkt via respektive länk. Äldre rapporter beställer du genom att mejla oss. Kopiera den titel du vill ha och tryck på knappen "Beställ".

Rapporter från FoU Socialtjänst

Rapporter från tidigare Regionförbundet

Delar av det tidigare Regionförbundet blev grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Regionförbundet publicerade rapporter som fortfarande kan ge värdefull kunskap. Här finns ett kartotek över titlarna. 

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ