Översyn av GAP-UL

RAPPORT 2022. Vad gör Gemensamma analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län - och vad är deras uppdrag? Författare: Maricel Knechtel, Fanny Perez Aronsson.

På uppdrag av HSVO tjänstledning har FoU Socialtjänst genomfört en översyn för vidare utveckling av analysgruppen GAP-UL (Gemensam analysgrupp för samverkans-processer i Uppsala län). Analysgruppens fokusområde är samverkansprocesser i samband med utskrivning från slutenvård.

Rapporten redovisar hur gruppens uppdrag beskrivs av representanter i GAP-UL, ledningen (HSVO), deltagare i berörda nätverk som ingår i GAP-UL, samt en mängd dokument producerade i relation till GAP-UL:s arbete. 

Översynen visar också att GAP-UL:s uppdrag har utvidgats över tid, både gällande fokusområde, ansvarsnivå och arbetsbelastning. Uppdraget behöver definieras och dess ramar tydliggöras. En central fråga i detta är om uppdraget ska bestå av främst analysarbete, som kan ligga till grund för ett förbättringsarbete, eller om förbättringsarbetet också ska ingå i uppdraget. 

Sammanfattning

Här kan du hämta en sammanfattning av översynen (pdf).

Rapport om Översyn av GAP-UL 2022

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ