Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA)

En utbildning som kan bryta fördomar och rädda liv. Område: Funktionshinder, funktionsnedsättning, LSS, socialpsykologi, psykisk ohälsa.

Första hjälpen till psykisk hälsa är en evidensbaserad utbildning som ökar medarbetares kompetens att identifiera och bemöta personer med psykisk ohälsa. Huvudinstruktörer vid Karolinska Institutet lär upp instruktörer som kan hålla utbildningarna lokalt.

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Hitta på sidan