Hemtjänstens organisering och kvalitet – Rapport 2018

Kunskapssammanställning om förutsättningar för att bedriva bra hemtjänst. Författare: Marianne Winqvist, FoU Socialtjänst. Område: äldre, äldreomsorg.

I denna rapport ges en sammanställning av kunskap som behandlar förutsättningar för att bedriva hemtjänst av god kvalitet. Arbetet kompletteras med intressanta exempel på utvecklingsarbete inom hemtjänstområdet i Sverige samt med Uppsala läns resultat på Öppna jämförelser år 2017 gällande hemtjänsten. Rapporten är författad på uppdrag av Gemensamma nämnden för kunskapsstyrning, Region Uppsala.

Vill du läsa mer? Vi skickar dig gärna det fullständiga materialet.

Mejla administratör