OCD (tvångssyndrom)

Område: funktionshinder, psykisk ohälsa, hoarding, samlaryndrom.

OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är ett problematisk psykiatriskt tillstånd som drabbar hela familjen och finns med bland de 10 mest handikappande diagnoserna i WHO:s ranking. Ändå är kunsapsnivån hos gemene man mycket lägre när det gäller OCD än när det gäller till exempel diabetes och astma, som är lika vanligt förekommande.

Minst 3 % av befolkningen har OCD eller tvångssyndrom, vilket innebär att det kan klassas som en folksjukdom – och mörkertalet är troligen stort. För att nå och hjälpa den drabbade i tid krävs kunskap och rätt bemötande. En sen diagnos ger ofta svåra funktionshinder och ett livslångt lidande.

Presentation av Gunilla Ekholm, vice ordförande i Svenska OCD-förbundet Uppsala län, den 17 juni 2021 (pdf).

Önskar du en verksamhetsanpassad informationsträff? Kontakta gärna Gunilla Ekholm:
gunillae2@gmail.com 

 

Kontakt

Ulrika Toresten

FoU-samordnare

Maricel Knechtel

Vetenskaplig handledare