Delaktighet: Tipsa om utbildning i brukarrevision

2023-03-29

Nu kan patienter, brukare/klienter och anhöriga utbilda sig till brukarrevisor. En brukarrevisor utvärderar verksamheter ur ett brukarperspektiv, för att bidra till förbättringar i vård, stöd och omsorg.

I samarbete med BRiU, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län, erbjuder FoU Socialtjänst en grundutbildning för den som vill bli brukarrevisor. Utbildningen vänder sig till patienter, klienter, brukare och anhöriga som vill bidra till bättre verksamheter inom vård och omsorg.

Du som möter dessa personer i ditt arbete – berätta gärna om utbildningen och om de uppdrag som deltagarna sedan kan få i BRiU:s arbete med brukarrevisioner.

Information och anmälan hittar du här:
Grundutbildning i brukarrevision – information, anmälan och kontaktuppgifter.

Om brukarrevision
FoU Socialtjänst stöttar och utvecklar metoder som bidrar till patient- och brukarinflytande. En av dessa metoder är brukarrevision. Det är en utvärdering som görs för att förbättra verksamheter inom vård och omsorg ur ett brukarperspektiv. Brukarrevisionen beställs av verksamheten och utförs av oberoende personer som har egna erfarenheter av funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa samt anhöriga.

Blir du nyfiken på brukarrevision och funderar på om din verksamhet skulle ha nytta av att genomlysas ur ett brukarperspektiv? Läs mer på BRiU:s hemsida och ta kontakt med dem.

Kontakt

Vill du ha en flyer eller ett anslag att skriva ut? Eller funderar du på något kring utbildningen? Hör gärna av dig till oss.

Annie Palmgren

Kommunikatör

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare