FoU Socialtjänsts uppdrag under hösten

2022-09-27

En liten inblick för dig som är nyfiken på pågående och planerade uppdrag inom forsknings- och utvecklingsstödet för kommunernas socialtjänster och angränsande hälso- och sjukvård.

Ledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har beslutat om flera nya spännande uppdrag som FoU Socialtjänst kommer att arbeta med under hösten och tidiga våren – utöver nätverkande och annat som pågår löpande. HSVO består av både en politisk nivå och en tjänstenivå med representanter från länets åtta kommuner och Region Uppsala. 

Hur kan vi säkra digitala SIP-möten för alla?

För att genomföra en samordnad individuell plan behöver man ibland ha ett digitalt möte – och det ska kunna ske på ett säkert sätt. Frågan blev särskilt aktuell under pandemin och lyftes som ett prioriterat område av SIP-projektet som pågått under ett års tid. Nu undersöker FoU-S om vi i Uppsala län kan enas om om vilka informations- och säkerhetstekniska krav som ställs på digitala SIP-möten – oavsett vilken aktör som är sammankallande. Kontaktperson: Fanny Pérez Aronsson.

Ska peer support och levande bibliotek införas i Uppsala län? 

FoU-S ska undersöka om och hur peer support och levande bibliotek kan utvecklas och organiseras i Uppsala län. Syftet är att personers egna erfarenheter av psykisk ohälsa bättre ska komma till nytta i vård, stöd och omsorg och hjälpa andra människor i likande situationer. Under hösten samlar vi in material till grund för våra förslag. Arbetet involverar brukare, patienter, anhöriga och personal. Kontaktperson: Hanna Bozkurt Åhman.

Hur jobbar kommunal primärvård med patientkontrakt?

Patientkontrakt är inget avtal utan en modell för delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan. FoU-S stödjer implementeringen av patientkontrakt i länets kommuner. Som en del i stödet kommer vi under hösten göra en kartläggning av hur den kommunala primärvården arbetar med ingående delar. Läs gärna mer om patientkontrakt på SKR.se. Kontakt: Sanna Tjernström, Ulrika Toresten.

Översyn av Gemensam analysgrupp för samverkansprocesser i Uppsala län (GAP-UL)

GAP-UL är en grupp som bildades för att säkra en trygg och effektiv utskrivning från slutenvård. Nu har gruppen upplevt att arbetsuppgifterna förändrats, och FoU-S har därför gjort en översyn av arbetet i förhållande till gruppens uppdrag och nya förutsättningar. Översynen planeras att redovisas i oktober. Kontakt: Maricel Knechtel, Fanny Pérez Aronsson.

Översyner av SUF-Kunskapscentrum och Hälsoäventyret

SUF-Kunskapscentrum utvecklar, samlar och sprider kunskap om stöd till familjer där någon förälder har intellektuell funktionsnedsättning (IF) eller andra kognitiva svårigheter som påverkar föräldraförmågan. FoU-S kommer från och med oktober titta på hur verksamheten fungerar och kan utvecklas. Kontakt: Fanny Pérez Aronsson.

En extern resurs planeras även se över vår systerverksamhet Hälsoäventyrets verksamhet. Mer information om detta kommer senare.