Kvinnofrid: Avslutat projekt och två nya nationella stödtelefoner

2023-02-16

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) har kompletterat Kvinnofridslinjen med Stödlinjen för män och Stödlinjen för transpersoner.

FoU Socialtjänsts projekt inom kvinnofrid har avslutats

FoU Socialtjänst har sedan 2021 drivit ett projekt som främst erbjudit utbildningar och rådgivning inom områdena kvinnofrid, våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat bidrog projektet till ett uppskattat tillfälle för LSS- och biståndshandläggare på temat "Att samtala om våld". Projektet är nu avslutat.

Du som möter våldsutsatta i arbetet och behöver vägledning kan fortsatt ta kontakt med Kvinnofridslinjen 020-50 50 50.

Nya nationella stödtelefoner

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) öppnade i veckan även  två nya linjer: Stödlinjen för män 020-80 80 80 och Stödlinjen för transpersoner 020-55 00 00 som riktar sig till transpersoner inklusive ickebinära. Även anhöriga och yrkesverksamma som möter våldsutsatta är välkomna att ringa för råd och stöd. 
Mer information finns via länkarna nedan. Där går det även att beställa tryckt informationsmaterial.

NCK tillhör Uppsala universitet och driver sedan 2007 Kvinnofridslinjen på uppdrag av regeringen. De nya stödlinjerna är ett pilotprojekt som genomförs på uppdrag av regeringen och drivs av NCK  och Akademiska sjukhuset. Projektet kommer att pågå till årets slut.

Läs mer på de nya stödtelefonernas webbplatser