Samverkan kring ungdomar: Många intresserade av SSPF-arbetet i Uppsala kommun

2022-12-21

FoU Socialtjänst, Uppsala kommun och polisen deltog i förra veckan under ett seminarium anordnat av RFMA - Riksförbundet mot alkohol och narkotikamissbruk. 

Deltagare från hela landet fick under seminariet en presentation av FoU Socialtjänsts processutvärdering av samverkan mellan socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) för ungdomar i Uppsala kommun. Samverkan omfattar flera metoder där de involverade verksamheterna samarbetar för att förebygga och motverka att barn och ungdomar hamnar i kriminalitet, missbruk och andra riskbeteenden.

Seminariet handlade om hur och under vilka förutsättningar SSPF har genomförts i Uppsala kommun, och syftade till att sprida kunskap om vad som kan fungera bra i en dylik process samt vad som kan utvecklas. 

Resultatet av processutvärderingen har även sammanställts i en rapport. Nu pågår arbetet för fullt med en snarlik processutvärdering av SSPF-samverkan i Knivsta kommun. Detta arbete planeras vara klart i början av 2023.

Läs rapporten om SSPF i Uppsala kommun.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör