Nu kan du se Psykiatriveckan 2022 i efterhand

2023-01-18

Under vecka 45 direktsände föreningen Hjärnkoll, med stöd av bland andra FoU Socialtjänst, fyra eftermiddagar med föredrag och samtal om hur vi tillsammans i länet kan skapa en bra och trygg psykiatri. Nu kan du titta i efterhand.

Programmet har fokus på ökat inflytande och tillvaratagande av patienter och brukares erfarenheter.

Det handlar bland annat om utvecklingen av nära och stegvis vård, utbildning för blivande brukarrepresentanter samt olika modeller för kamratstöd och peer support (FoU Socialtjänst utredning är nu avslutad och släpps snart). Vidare presenteras personligt ombud och Infoteket om funktionshinder.

Sevärda avsnitt är också den personliga och inspirerande skildringen av Psykosvårdens ungdomsteam och deras utvecklingsresa, samt genomgången av Socialstyrelsens nya riktlinjer för ADHD och autism med efterföljande dialog.

hanna-ulrika-psykiatriveckan.jpg
Hanna Bozkurt Åhman och Ulrika Toresten från FoU Socialtjänst bakom kulisserna på Psykiatriveckan 2022.

Kontakt

Hanna Bozkurt Åhman

Regional utvecklingsledare