Ny rapport: Peer support och levande bibliotek i Uppsala län?

2023-02-16

En undersökning av hur peer support och levande bibliotek skulle kunna organiseras i länet samt vilka värden och kostnader detta kan tänkas ge.

Peer support betyder ungefär ”stöd av jämlike”. I rapporten avses en avlönad tjänst som utförs av en person med självupplevda erfarenheter. Genom sitt arbete stöttar hen andra människor med pågående psykisk ohälsa.

Levande bibliotek består av personer som delar med sig av sina erfarenheter, i detta sammanhang erfarenheter av vård, stöd och omsorg. Dessa ”levande böcker” kan anlitas av exempelvis aktörer inom vård och omsorg, myndigheter eller universitet. Uppdragen kan bland annat vara deltagande i fokusgrupper, utvecklingsteam och styrgrupper.

För att ta fram idéer utifrån faktiska behov av dessa funktioner, involverades patienter och brukare, brukarorganisationer och personal inom psykiatri och socialpsykiatri. Arbetet resulterade i tre förslag på organisering och finansiering, som kommer diskuteras i tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO).

Kontakt

Hanna Bozkurt Åhman

Regional utvecklingsledare