Ny rapport: Processutvärdering av SSPF i Uppsala kommun

2022-09-21

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. FoU Socialtjänst utvärderar nu hur detta arbetet fungerar inom Uppsala län för att identifiera möjliga utvecklingsområden .

I Uppsala kommun drivs SSPF inom ramen för Socialförvaltningen. Efter en förfrågan från Uppsala kommun beslutade Socialchefsnätverket i länet att FoU Socialtjänst skulle undersöka arbetsprocesserna i SSPF. Utvärderingen pågick under våren 2022 och presenterades i augusti samma år.

Resultaten visar att samverkan generellt fungerar bra men att vissa brister finns i samsynen när det gäller arbetets målgrupper och syfte. 

Andra kommuner har nu också önskat hjälp att komma vidare i sin samverkan kring ungdomar. FoU Socialtjänst kommer i nästa steg titta närmare på SSPF-arbetet i Knivsta kommun.

Kontakt