Psykiatriveckan är igång!

2022-11-08

Idag startade den årliga Psykiatriveckan i Uppsala län. Den består av fyra digitala eftermiddagar med föredrag, samtal och reflektion kring hur vi tillsammans kan skapa en bra psykiatri i länet.

Hur vill vi ha vård och omsorg i framtiden för att vi ska vara trygga och må bra? Hur kan patienters, brukares och anhörigas erfarenheter förbättra verksamheten? Det är frågor vi ställer oss vid årets Psykiatrivecka som anordnas av Hjärnkoll Uppsala tillsammans med bland andra FoU Socialtjänst.

Veckan inleddes av Roland Säll, verksamhetschef för psykiatri på Akademiska sjukhuset, som underströk temat "Tillsammans".

Temat innefattar bland annat ett samtal om värdet i att arbeta tillsammans med brukarrepresentanter, som vi fick lyssna till idag, och en heldag om peer support imorgon.

Psykiatriveckan sänds genom ett öppet Teams-möte, och du som berörs av dessa frågor eller är bara är nyfiken på innehållet är välkommen att ansluta och lyssna! 

Läs mer och delta

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör