Rapport: Individbaserad systematisk uppföljning – vilket stöd behövs i kommunerna?

2022-12-15

FoU Socialtjänst har kartlagt hur länets kommuner arbetar med individbaserad systematisk uppföljning och vilket stöd de önskar i arbetet. Nu är rapporten klar.

Individbaserad systematisk uppföljning är ett sätt att kvalitetssäkra
socialtjänstens arbete. Det ingår i FoU Socialtjänsts uppdrag att stötta kommunerna i detta arbete, men det har varit oklart vilken typ av stöd som behövs. Därför genomförde enheten i våras en kartläggning i länet. 

Utifrån resultatet av kartläggningen kommer FoU-S att erbjuda föreläsningar, uppföljningsverkstad och ett nätverk för
nyckelpersoner som arbetar med frågan.

Läs mer och hämta rapporten

Kontakt

Pernilla Lind Ågård

Sanna Juhlin