Satsning i höst: Stöd till individbaserad systematisk uppföljning

2023-04-20

Utifrån förra årets kartläggning av nuläge och behov i länet, erbjuder FoU Socialtjänst nu stöd till kommunerna i form av en uppföljningsverkstad.

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) är ett lite krångligt begrepp för något som egentligen är ganska självklart och som många verksamheter gör: att samla in uppgifter om enskilda brukare/patienter och sammanställa datan på gruppnivå. Socialstyrelsen rekommenderar arbetssättet för att genomföra egenkontroll och kvalitetssäkring.

Kartläggning visade på behov av utökat stöd

FoU Socialtjänst stöttar kommunerna i arbetet med individbaserad systematisk uppföljning. För att utveckla och anpassa vårt stöd, genomförde vi under våren 2022 en kartläggning i länet.

Flera verksamheter hade bedrivit någon form av individbaserad systematisk uppföljning, främst med data från verksamhetssystem eller brukarundersökningar.

Alla intervjuade såg nyttan med individbaserad systematisk uppföljning, men bristande resurser och ansvarsfördelning kunde leda till att arbetet inte alltid blev gjort. Det rådde också osäkerhet kring vad begreppet innebär.

Uppföljningsverkstad startar i höst

Rapporten från kartläggningen avslutades med förslag på kunskapshöjande och stödjande aktiviteter inom temat – och nu gör vi verkstad av planerna. I september startar satsningen som består av föreläsningar, workshoppar och handledning. Syftet är att medarbetare inom socialtjänsten och kommunernas hälso- och sjukvård ska få kunskap, inspiration och vägledning att komma vidare i arbetet med ISU på sina olika arbetsplatser. 

Ta reda på mer och boka plats

Hur följer ni upp er verksamhet? Är ni nyfikna på ISU eller vill bli ännu mer träffsäkra i förbättringsarbetet? Diskutera i din arbetsgrupp, läs mer om erbjudandet och hör gärna av dig till oss om du har frågor eller funderingar.

Digital infoträff för nyfikna – passa på att ställa dina frågor till oss den 4 maj

Vi erbjuder ett öppet informationstillfälle där vi berättar mer och svarar på dina frågor. Det kan till exempel vara frågor som:

  • Vad innebär ISU? Är det vi gör ISU? 
  • Vad borde vi göra utifrån nationella rekommendationer?
  • Hur kommer uppföljningsverkstaden att gå till? Vad förväntas av oss som deltar? Vad kan vi förvänta oss att få ut?
  • Vi planerar en uppföljning, skulle vi kunna få stöd i det arbetet under uppföljningsverkstaden?

Infoträffen kräver ingen föranmälan, utan du är varmt välkommen att ansluta till mötet den 4 maj från kl. 13-13:45 via denna Teams-länk.

Anmälan till uppföljningsverkstaden är öppen till och med den 15 maj. Läs mer och boka din plats via länken nedan.

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare

Pernilla Lind Ågård

Vetenskaplig handledare