Påverka framtidens forskning genom att svara på enkät från SBU

2023-02-16

Möter du i arbetet människor med svåra psykiska tillstånd? Var med och prioritera forskningsfrågor inom vård och stöd.

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) undersöker nu vilka forskningsfrågor som är viktiga att besvara inom vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar och allvarliga psykiska tillstånd.

Genom att egenerfarna, anhöriga samt vård- och stödpersonal gör en prioritering, kan forskningsfinansiärer och forskare få en tydligare bild av viken forskning som behövs.

Resultatet kan också utgöra underlag till verksamhetsföreträdare och myndigheter om vilka kunskapssammanställningar som är angelägna att genomföra.

Kontakt

Ulrika Toresten

Regional utvecklingsledare