Äldre

Testsida.

FoU Socialtjänst stödjer utveckling och kunskapsstyrning kring äldre och åldrande. Vår verksamhet leder flera nätverk för äldrefrågor i länet. Vi stödjer gemensam kompetensutveckling för länets bistånds- och LSS-handläggare. FoU Socialtjänst stödjer också utveckling av systematisk uppföljning av myndighetsutövning inom äldreomsorgen.

Vår verksamhet

Kontakt