Anhörigstöd

FoU Socialtjänst arbetar länsövergripande med att förbättra och informera om det stöd som anhöriga kan få när en närstående exempelvis är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Samverkan och samordning

FoU Socialtjänst samordnar och leder ett länsnätverk för anhörigstöd. Nätverket möjliggör utveckling i samverkan mellan Region Uppsala och samtliga kommuner i länet när det gäller stöd till anhöriga.

Stöd vid verksamhetsutveckling

FoU Socialtjänst stödjer utveckling av systematisk uppföljning. Det kan innebära att vi föreslår och beskriver metoder, tar fram mallar och sammanställer data på länsnivå.

Kunskapsspridning och kompetensutveckling

Riktlinjen Anhörigstöd i Uppsala län har tagits fram genom Vård i samverkan (ViS) och gäller för alla kommuner i länet och alla hälso- och sjukvårdsverksamheter i regionen. Vi stödjer arbetet med att implementera riktlinjen.

Vi sprider också information om vilket stöd som finns att tillgå för anhöriga. Det handlar både om information till relevanta  verksamheter i länet och information som kan användas i mötet med den anhöriga.

Riktlinjer, kunskapsstöd och informationsmaterial

Kontakt

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare