Projekt Kvinnofrid

Projektet planeras ta ett helhetsgrepp i länet när det gäller forskning och utveckling på området kvinnofrid.

Syftet med projektet är att jämna ut kompetensskillnader i länet och hitta en gemensam linje i kvinnofridsfrågor inklusive barnperspektivet.

Projektledare Ida Jansson, som även arbetar på Nexus, kommer fungera som stöd och bollplank till berörda handläggare. Nexus är en stödverksamhet för våldsutsatta och tillhör Uppsala kommuns socialtjänst.

Projektet startar hösten 2021 och planeras pågå till 2024. 

Mer information kommer.

Kontakt