Projekt Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI)

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt som stödjer länets verksamheter i att kartlägga, identifiera och utveckla tidiga samordnade insatser.

Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.

FoU Socialtjänst driver nu ett projekt för att stärka denna utveckling inom Uppsala län. Projektet, som är finansierat genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, startade 2020 och pågår till och med februari 2022.

Aktuella aktiviteter inom projektets tema

Handslag

Forskningscirkel om tidiga samordnade insatser (TSI)

MISSA INTE! För dig som arbetar med barn 0-12 år erbjuder vi i höst en unik möjlighet till verksamhetsutveckling baserad på aktuell och fördjupad kunskap om tidiga samordnade insatser. Läs mer här och anmäl ditt intresse snarast.

Vad pågår i kommunerna och vilket stöd ger projektet?

Inspireras av hur andra kommuner i länet arbetar och ta kontakt med oss om du vill veta mer, komma vidare, göra något liknande eller skapa en egen modell för samverkan kring barn och unga. (Mer info tillkommer här i höst.)

Kontakt

Kontakta gärna projektledare Hanna Röngren om du har förslag eller frågor kring projektet.

Hanna Röngren