Projekt Tidiga samordnade insatser för barn och unga (TSI)

FoU Socialtjänst driver ett projekt som stödjer länets verksamheter i att kartlägga, identifiera och utveckla tidiga samordnade insatser.

Konferens: Tidiga samordnade insatser – från ordning till samordning

Digital halvdagen den 2 december om tidiga samordnade insatser för barn och unga i Uppsala län. Inspelningen är inte längre tillgänglig, vid frågor kontakta annie.palmgren@regionuppsala.se 

Hanna och Pernilla, TSI-konferensKonferensen leddes av Hanna Röngren (t.h.), projektledare för projektet Tidiga samordnade insatser för barn och unga, och Pernilla Ågård (t.v.), vetenskaplig handledare vid FoU Socialtjänst.

Om FoU Socialtjänsts projekt inom temat tidiga samordnade insatser för barn och unga

Tidiga samordnade insatser (TSI) betyder att personal från skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst arbetar tillsammans. Samordningen behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning.

Med start 2020 har FoU Socialtjänst drivit ett projekt för att stärka denna utveckling inom Uppsala län. Projektet, som är finansierat genom länets överenskommelse för psykisk hälsa, har bland annat erbjudit öppna föreläsningar för att höja kompetensen, anordnat workshops för verksamhetsutveckling samt fungerat som bollplank och stöd för aktörer i länet som velat komma vidare i sitt arbete med TSI. Projektet kommer avslutas och avrapporteras till HSVO vid årsskiftet 2021-2022.

Kontakt

Kontakta gärna projektledare Hanna Röngren om du har förslag eller frågor kring projektet.

Hanna Röngren