Vård i samverkan, ViS

Region Uppsala och länets kommuner samverkar för ett hållbart utvecklingsarbete inom området hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Vård i Samverkan (ViS) är samlingsnamnet för de styrande dokument som stödjer huvudmännens samarbete i Uppsala län inom HSVO. ViS-dokumenten gäller antingen samlat för hela länet eller kan vara lokala.

Lokalt fastställda ViS-dokument

ViS-dokument som styr samverkan mellan Region Uppsala och en eller flera kommuner, så kallad närvårdssamverkan.

Organisation och styrning av ViS

Här hittar du information och styrdokument för arbetet med våra gemensamma dokument. Du hittar även kontaktuppgifter.

Aktuellt

2022-09-13
En nyhet är riktlinjen Samverkan vid förskrivning av hjälpmedel i skolan. Flera dokument befinner sig också i remissprocessen.

Kontakt

Monika Brundin

Samordningsstrateg