Äldre rapporter från FoU Socialtjänst

Förteckning över äldre rapporter från den länsgemensamma forsknings- och utvecklingsenheten FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) samt tidigare Regionförbundet.

Rapporter från FoU Socialtjänst

Rapporter från tidigare Regionförbundet

Delar av Regionförbundet blev grunden för nuvarande FoU Socialtjänst. Regionförbundet publicerade rapporter som fortfarande kan ge värdefull kunskap. 

Mejla oss för att få materialet. Skriv titel och utgivningsår i ämnesraden.

Beställ