Processutvärdering av SSPF

RAPPORT 2022. Socialtjänst, skola, polis och fritid i samverkan för ungdomar. Författare: Fanny Pérez Aronsson. Område: Barn och unga, samordning och samverkan.

SSPF är en samverkansmodell mellan skola, socialtjänst, polis och fritid. FoU Socialtjänst utvärderar nu hur detta arbetet fungerar inom Uppsala län för att identifiera möjliga utvecklingsområden .

Uppsala kommun först ut

I Uppsala kommun drivs SSPF inom ramen för Socialförvaltningen. Efter en förfrågan från Uppsala kommun beslutade Socialchefsnätverket att FoU Socialtjänst skulle undersöka arbetsprocesserna i SSPF. Utvärderingen pågick under våren 2022 och presenterades i augusti samma år genom rapporten nedan.

Andra kommuner har nu också önskat hjälp att komma vidare i sin samverkan kring ungdomar. FoU Socialtjänst kommer i nästa steg titta närmare på SSPF-arbetet i Knivsta kommun.

Kontakt

Fanny Perez Aronsson

Vetenskaplig handledare

Hitta på sidan