Basutbildning: Riskbruk, missbruk och beroende

En grundläggande utbildning för dig som arbetar inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Uppsala län. Flexibelt, digitalt upplägg.

Basutbildningen vänder sig till medarbetare inom kommunernas socialtjänst i Uppsala län samt Region Uppsala som i sitt arbete möter personer med riskbruk/skadligt bruk, missbruk och beroende. Utbildningen riktar sig till nyanställd och befintlig personal med behov av grundläggande kunskaper om temat.

Arrangör: FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i samverkan med U-FOLD och CESAR via Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Uppsala län och Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).

Mer information och anmälan till Basutbildning: Riskbruk, missbruk och beroende.

Kontakt

Ehline Larsson

FoU-samordnare