Basala hygienrutiner och klädregler (BHK) inom tandvård

Vårdhygiens e-utbildning i basala hygienrutiner och klädregler inom tandvård.

Målgrupp:

Du som arbetar inom tandvård.

Kursbeskrivning:

Lär dig om hur du förhindrar smittspridning och vårdrelaterade infektioner. 

Länk till e-utbildning:

BHK - Basala hygienrutiner och klädregler för tandvård (bhk.nu)